Nowy produkt systemu FERIS – centrala wentylacyjna z odzyskiem ciepła o sprawności 95%. Zastosowanie: budownictwo jednorodzinne, mieszkaniowe.

Rekuperatory wyposażone w wentylatory EC z technologią dopasowywania obrotów do przepływu powietrza, automatyczny 100% bypass, moduł internetowy. Jednostki posiadają wymiennik krzyżowo-przeciwprądowy, panel dotykowy z opcją sterowania dodatkowymi 
urządzeniami.

Zalety rekuperatorów FERIS FRV:
– wentylator Rosenberg z technologią CONSTAN FLOW
– krzyżowo – przeciwprądowy wymiennik ciepła REC AIR o sprawności 95%
– zaawansowany panel sterujący 
– kasety fltracyjne z opcją wymiany
– nagrzewnica wtórna
– automatyczny Bypass
– sterowanie GWC
– zaawansowana automatyka 
– opcjonalnie wymiennik entalpiczny z odzyskiem 
– opcjonalnie wymiennik obrotowy
– czajnik jakości powietrza – system anty smogowy 
– jonizator powietrza OPCJONALNIE